Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1V2QU6
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1V2Q11
Протоколи от 2023г. Протоколи от 2022г. Протоколи от 2021г. Протоколи от 2020г. Протоколи от 2019г.

Протоколи мандат 2019-2023г.

Дата на публикуване: 01.02.2021
Последна актуализация: 03.02.2022
Протокол №15 от 19.10.2023 г.
Дата на публикуване: 09.11.2023

Протокол №14 от 28.09.2023 г.
Дата на публикуване: 06.10.2023

Протокол №13 от 05.09.2023 г.
Дата на публикуване: 13.09.2023

Протокол №12 от 16.08.2023 г.
Дата на публикуване: 23.08.2023

Протокол №11 от 21.07.2023 г.
Дата на публикуване: 23.08.2023

Протокол №10 от 11.07.2023 г.
Дата на публикуване: 02.08.2023

Протокол №9 от 16.06.2023 г.
Дата на публикуване: 21.06.2023

Протокол №8 от 23.05.2023 г.
Дата на публикуване: 30.05.2023

Протокол №7 от 27.04.2023 г.
Дата на публикуване: 04.05.2023

Протокол №6 от 27.03.2023 г.
Дата на публикуване: 05.04.2023

Протокол №5 от 24.03.2023 г.
Дата на публикуване: 05.04.2023

Протокол №4 от 01.03.2023 г.
Дата на публикуване: 17.03.2023

Протокол №3 от 17.02.2023 г.
Дата на публикуване: 21.02.2023

Протокол №2 от 20.01.2023 г.
Дата на публикуване: 06.02.2023

Протокол №1 от 11.01.2023 г.
Дата на публикуване: 06.02.2023

https://www.livechatalternative.com/