Z6_PPGAHG800H6M206QECH3IHRG52
Z7_PPGAHG800H6M206QECH3IHRGL3

Протоколи мандат 2023 - 2027 г.

Дата на публикуване: 17.11.2023
Последна актуализация: 17.11.2023
Протокол №6 от 26.04.2024 г.
Дата на публикуване: 15.05.2024

Протокол №5 от 22.03.2024 г.
Дата на публикуване: 04.04.2024

Протокол №4 от 07.03.2024 г.
Дата на публикуване: 18.03.2024

Протокол №3 от 26.02.2024 г.
Дата на публикуване: 06.03.2024

Протокол №2 от 09.02.2024 г.
Дата на публикуване: 19.02.2024

Протокол №1 от 26.01.2024 г.
Дата на публикуване: 05.02.2024

Протокол №6 от 22.12.2023 г.
Дата на публикуване: 03.01.2024

Протокол №5 от 15.12.2023 г.
Дата на публикуване: 18.12.2023

Протокол №4 от 08.12.2023 г.
Дата на публикуване: 18.12.2023

Протокол №3 от 21.11.2023 г.
Дата на публикуване: 18.12.2023

Протокол №2 от 15.11.2023 г.
Дата на публикуване: 17.11.2023

Протокол №1 от 09.11.2023 г.
Дата на публикуване: 17.11.2023

https://www.livechatalternative.com/