Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GQ0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G16

Информация за населени места, символи и почетни граждани, инвестиции и др.

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.07.2021

Тук ще намерите информация за населените места в общината, символи и почетни граждани, климат, природни ресурси, инвестиции и др.

Община Брезник  се намира на територията на Пернишка област и е разположена в  западната половина на Граовското поле. Заема територия от 404 кв. км и представлява 16,9 % от територията на областта. Средната надморска височина е 750 м, а обработваемите земи 204 хил. дка.

В състава на Брезнишка община са включени 34 села, 25 махали  и един град. Граничи с общините Перник, Трън, Земен, Ковачевци, Сливница, Драгоман, Божурище. Град Брезник отстои на 50 км от гр. София и на 18 км от областния център – гр. Перник.

 

гр. Брезник - площад
https://www.livechatalternative.com/