Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

с. Арзан

/съставно село с. Долни Романци/

Кметски наместник:
Стоян Николов
Тел.0899462673; 077513013 
 

с. Гърло

/съставни села: с. Билинци, с. Видрица, с. Муртинци/

Кметски наместник:
Вера Владимирова
Тел.0896890551 
E-mail: vera_vladimirova@abv.bg

с. Режанци

Кметски наместник:
Надя Миланова
Тел. 0879803260, 0896890560
E-mail: nadia2714@abv.bg

с. Бабица

/съставно село с. Гоз/

Кметски наместник:
Страти Стратиев
Тел. 0895703268

с. Долна Секирна

Кметски наместник:
Богомил Савов
Тел. 0887687199, 077513850
E-mail: bogomilsavov@abv.bg

 

с. Садовик

Кметски наместник:
Илиана Величкова
Тел. 0899946035, 0879803259
E-mail: sadovik_kmetstvo@abv.bg

 

с. Банище

/съставно село с. Ръжавец/

Кметски наместник:
Иван Таков
Тел. 077513820; 0886090918

с. Конска

Кметски наместник:
Даниела Теофилова
Тел. 0893420822, 0879803358
E-mail: kmetstvo_konska@abv.bg

с. Слаковци

Кметски наместник:
Димитър В. Димитров
Тел. 0879803256, 0889440362
E-mail: vuk1000@abv.bg

с. Бегуновци

Кметски наместник:
Станко Пергелов
Тел. 0879803352, 0888555130
E-mail: begunovci2395kmet@abv.bg

с. Кошарево

Кметски наместник:
Ана Гигова
Тел. 0896890553, 077542225
E-mail: kmetstvokosharevo@abv.bg

с. Сопица

Кметски наместник:
Наталия Панова
Тел. 0879803355, 0878861381
E-mail: kmetstvo_sopica@abv.bg

с. Брезнишки извор

/съставно село с. Кривонос/

Кметски наместник:
Росица Димитрова
Тел. 0879803356, 0898457875
E-mail: rosi_74sss@abv.bg

с. Красава

/съставни села: с. Брусник, с. Горни Романци, с. Завала, с. Озърновци, с. Ярославци/

Кметски наместник:
Димитър П. Димитров
Тел. 0879803351, 0899946019

с. Станьовци

/съставно село с.Душинци/

Кметски наместник:
Марийка Николова
Тел. 0879803354, 0876504001
E-mail: marikanikolova@abv.bg

с. Велковци

Кметски наместник:
Василка Стоичкова
Тел. 0895783491
E-mail: stoi4kova.1955@abv.bg

с. Горна Секирна

Кметски наместник:
Румен Николов
Тел. 0876857374

с. Гигинци

Кметски наместник:
Цана Сандова
Тел. 0879803360
E-mail: kmetstvogigintsi@abv.bg

с. Непразненци

Кметски наместник:
Бойка Петрова
Тел. 0879803357, 0892208982

 

с. Ноевци

Кмет: Асен Асенов
Тел. 0886223932, 077532210
E-mail: kmetstvonoevtsi@abv.bg

с. Ребро

Кметски наместник:
Анета Симова
Тел. 0879803359, 0893418627
E-mail: kmetstvo_rebro@abv.bg

https://www.livechatalternative.com/