Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Арзан

Дата на публикуване: 02.10.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Село Арзан се намира в Западна България, община Брезник, област Перник. Принадлежи на историко-географската област Граово. Разположено е в югозападното подножие на хълм от планината Вискяр. Околността на селото е богата на извори и поточета с леденостудена бистра вода.

Природата на селото е изумително красива и предоставя прекрасни условия за туризъм и почивка. Теренът е планински, въздухът е изключително чист

Културни забележителности на Арзан са оброчището на връх „Св. Илия“, старото училище и основите на стар турски манастир, запазени в един от дворовете. Старото училище отдавна вече не се използва, но е все още запазено и е типичен пример за малко старовремско училище. Основите на турския манастир са спомен от някогашното турско имение, съществувало на територията на селището.

 

https://www.livechatalternative.com/