Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Велковци

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Село Велковци се намира в планински район в Западна България, в община Брезник, област Перник.

Строежът на училището в селото е завършен през 1923 година. Сградата е имала четири класни стаи. Училището, наречено „Христо Ботев“, е официално открито през есента на същата година.

До 1926 година в селото е имало само малък параклис, разположен в северната част на площада 'Ридо'. През тази година е започнал строежът на църквата 'Света Анна'. 

Читалището в селото е създадено през 1928 година и се е казвало „Граовска пробуда“. Понастоящем, читалището се казва „Милан Василев“ и има сурвакарска и певческа група.

Съборът в селото е през втората седмица на месец юли.

https://www.livechatalternative.com/