Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Банище

Дата на публикуване: 24.02.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Село Банище е разположено в живописна котловина в Западна България. Намира се на 70 км от гр. София, 40 км. северозападно от гр. Перник и 24 км западно от гр. Брезник. Над селото, в подножието на връх Копран има четири карстови извора, от които води началото си р. Светля, приток на р. Струма.

Съборът на селото е в първата събота на месец юни – нарича се землячески събор като музикалното му озвучение се поема от сурвакарската група към читалището.

Църковният събор е на 9 октомври.

Село Банище е едно от най-старите села в региона на Брезнишко.

През 1876 г. е било построено училище, първото в региона. В него се изучавали две дисциплини – наустница и псалтир. Училището е спомогнало за развитието на широка просветна дейност и утвърждаване на българщината в района. Хората от с. Банище запазват живи традициите и обичаите, характерни за този район. Въпреки трудностите на днешния ден, в делото е запазено читалището, към което има група за автентичен фолклор. Гордост за селото е и сурвакарската група към читалището, която всяка година на 14 януари/Васильовден и нова година по стар стил/, представя обичая „Сурова“. Сурова е част от зимните обичаи с маски, които се изпълняват през „мръсните дни“ – от Коледа до Ивановден. Сурвакарската група на с. Банище ревностно съхранява древните обичаи и традиции, като се стреми да ги запази в най-автентичния им вид. Групата с успех се е представяла на международни карнавали в Латвия, Република Македония и Словения. Освен това е участвала на всички издания на Международния фестивал на маскарадните игри в гр. Перник и е носител на много награди, в това число и голямата награда на IX фестивал през 1990 г., също така и носител на „Златната маска“ на XX юбилеен фестивал през 2011 г.

https://www.livechatalternative.com/