Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OU1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB4

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.07.2021

Статутите на символите са приети с решение 305/26.06.2006 г. на ОбС Брезник

изображения символи
https://www.livechatalternative.com/