Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ НА ГР. БРЕЗНИК СА:

ГРИГОР МИХАЙЛОВ ВАКЛИЕВ - роден в Брезнишкото село Д.Секирна, асистент, доцент , професор и ректор на ВИИ ”К.Маркс” – София. Като министър на Министерство на вътрешната търговия и услугите, дава своя изключителен принос за икономическото развитие на Брезник и изграждането на заводите за хладилно машиностроене, фрикционни изделия и алуминиева дограма. /Решение 307/26.06.2002г. на Общински съвет Брезник/

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ - за изключителен принос за цялостното развитие на Община Брезник, като кмет в няколко мандата, и особено за водоснабдяването на гр.Брезник и общината. /Решение 307/26.06.2002г. на Общински съвет Брезник/

ВЕРА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА – краевед и изследовател, автор на задълбочено изследване и проучване на традициите, обичаите, бита и миналото на “Граово”. Неуморим радетел на културното развитие на Брезник. /Решение 307/26.06.2002г. на Общински съвет Брезник/

АСЕН КРУМОВ АТАНАСОВ – за изключителния му принос за развитието на мащабното строителство, социално-икономическите резултати и развитието на Брезник като съвременен административен, стопански и културен град. /Решение 377/26.06.2003г. на Общински съвет Брезник/

ЕВСТАТИ СТОИЛОВ БУРНАСКИ – като утвърден и признат поет и творец, със значителен принос в българската култура и изкуство./Решение 268/26.05.2006 г. на Общински съвет Брезник/

д-р ТАТЯНА БЛАГОЕВА ХРИСТОВА - за приноса й в развитието на здравеопазването в Община Брезник /Решение 475/19.05.2011 г. на Общински съвет Брезник/

д-р АСЕН СТОИЛОВ ДИМИТРОВ - за приноса му в развитието на здравеопазването в Община Брезник /Решение 475/19.05.2011 г. на Общински съвет Брезник/

ЕЛЕНА БОЯНОВА – АНДРЕЕВА - за приноса й в опазването на духовността и културата на гр. Брезник. Дългогодишен учител по български език и литература и краевед.

ЛИДИЯ ЕВТИМОВА ДОБРЕВСКА - утвърдена и призната като автентичен носител на разказваческата традиция за Граово и региона.

ЛОЗАН СИМОВ ИВАНЧЕВ - за изключителния му принос в издирването, съхраняването и популяризирането на граовския танцов автентичен фолклор.

СТОИМЕН СЛАВОВ МАРКОВ - музикант – виолончелист, художник и скулптор. Роден е на 25 февруари 1932 г. в гр. Бургас, но корените му са от с. Ребро, община Брезник. Прави огромно дарение от скулптури от дърво, гранитна скулптура „Легенда за Любаш”, метални пластики и картини на община Брезник и на кметството в с. Ребро.

 

https://www.livechatalternative.com/