Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O16
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF7

Символи

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

ГЕРБ

Гербът на град Брезник е създаден през 80-те години, в два варианта - с надпис и без надпис. Гербът с надписа се поставя върху знамето на общината.
Основната част на герба е щит - класически символ на град-крепост или охранявано място. В горната част на щита като корона стои зъбно колело, символизиращо развитието на промишлеността в общината. Изображенията върху щита са златисти върху сив фон, а надписът е черен /когато го има/.
В средата на щита е изобразена делва с бликащи струи вода от нея, като символ на уникалната “желязна” минерална вода – гордост за хората в общината.
Два узрели пшенични класове, преплитащи се в долния край, ограждат делвата от двете и страни, като символ на плодородието на Граовската земя и трудолюбието на селските стопани. 
Надписът “Брезник” се вписва с черен цвят в короната на щита под зъбния венец и идва да напомни за дълголетието на града създаден от цар Селевкия /Симеклит/ наред с градовете Пловдив, Срем, Средец и Ниш .
Зъбният венец, класовете, водата и щитът в златен образ символизират благополучието на гр. Брезник и общината.

ЗНАМЕ

Знамето на Община Брезник е символ, който изразява самоуправлението на общината и демократичните принципи, които характеризират това самоуправление и е нейн отличителен знак.
То включва три цвята: бял, зелен, охра. Те се подреждат по следния ред: бял, зелен, охра, зелен, бял, поставени водоравно. Цветовете символизират природните красоти на Брезнишко и брезата, а охрата- желязната минерална вода, като нещо уникално за гр. Брезник.
На знамето, в крайната лява половина е изобразен герба на гр. Брезник. 
Размерите, начините и местата за поставяне са уредени в “Статут на знаме на гр. Брезник ” приет от Общински съвет гр. Брезник

КЛЮЧ НА ГРАДА

Ключът на града е символичен знак на гр.Брезник. Съхранява се от Кмета на Общината.

Този ключ се подарява на изключително високопоставени гости на града и на удостоените със званието “Почетен гражданин на гр.Брезник”.

ДУХОВЕН СИМВОЛ

За Духовен символ на града е утвърдена пластика с образа на “Света Петка”, като покровителка на гр.Брезник.
Подарява се на изключително високопоставени гости на града и на удостоените със званието “ Почетен гражданин на гр.Брезник”
Съхранява се в едноименната черква.
 

https://www.livechatalternative.com/