Z6_PPGAHG800P3920QJQ29R8GH4K3
Z7_PPGAHG800P3920QJQ29R8GH4S3

Конкурси

Дата на публикуване: 11.05.2021
Последна актуализация: 31.01.2022

Информацията за обявените конкурси за свободни работни места за служители в общинската администрация е достъпна и в секция Конкурси в Административния регистър и на Портала за работа в държавната администрация

Има обявени конкурси за длъжностите  Директор на дирекция "Административно-правно и нормативно обслужване и финансово счетоводни и хуманитарни дейности" и за Младши експерт в Дирекция "Административно-правно и нормативно обслужване и финансово счетоводни и хуманитарни дейности", срок за подаване на документи 10.02.2022 г. до 17.00 ч.