Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2021

Председател на ОбС Брезник

Иван Тинков - Местна коалиция "БСП за България (АБВ)"

https://www.livechatalternative.com/