Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2021

Председател на ОбС Брезник

Иван Тинков - Местна коалиция "БСП за България (АБВ)"