Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

В секцията ще намерите актуални стратегии, планове и програми, приети с решения на ОбС Брезник