Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.07.2021

Дейностите в областта на туризма се осъществяват от служители в Дирекция “Общинска собственост и пазарни отношения ” /ОСПО/