Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Научете основните правила за действие при земетресения, наводнения, усложнена зимна обстановка, свлачища, гръмотевични бури, аварии с промишлени отрови, пожари, катастрофи.

При необходимост звънете на: 

Община Брезник, Дежурен Общински съвет по сигурност:
07751/20-34;
07751/20-10; 
GSM: 0899946040

Единен европейски номер за спешни повиквания - 112
 

Брошура Пожарна безопасност
Дата на публикуване: 12.03.2021