Решения от 2019 г.

Дата на публикуване: 26.03.2021
Последна актуализация: 14.05.2021
Решения на ОбС от 20.12.2020 г. /25-41/
Дата на публикуване: 05.08.2021

Решения на ОбС от 28.11.2019 г. /9-24/
Дата на публикуване: 05.08.2021

Решения на ОбС от 20.11.2019 г. /2-8/
Дата на публикуване: 05.08.2021

Решения на ОбС от 06.11.2019 г. /1/
Дата на публикуване: 05.08.2021