Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0LIKT2
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0LIKB3

Решения от 2022 г.

Дата на публикуване: 03.02.2022
Последна актуализация: 03.02.2022
Решения на ОбС от 01.06.2022 г. /467-471/
Дата на публикуване: 23.06.2022

Решения на ОбС от 27.05.2022 г. /451-466/
Дата на публикуване: 23.06.2022

Решения на ОбС от 10.05.2022 г. /448-450/
Дата на публикуване: 20.05.2022

Решения на ОбС от 21.04.2022 г. /431-447/
Дата на публикуване: 04.05.2022

Решения на ОбС от 12.04.2022 г. /430/
Дата на публикуване: 13.04.2022

Решения на ОбС от 25.03.2022 г. /420-429/
Дата на публикуване: 01.04.2022

Решения на ОбС от 25.02.2022 г. /408-419/
Дата на публикуване: 04.03.2022

Решения на ОбС от 28.01.2022 г. /398-407/
Дата на публикуване: 03.02.2022