Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината за 2022 г.

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.03.2022

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал.3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник.
Кметът на Община Брезник
КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК
На публично обсъждане на Проекта на бюджет на Община Брезник за 2022 г.
Публичното обсъждане ще се проведе на 28.03.2022 г. /понеделник/ от 10.00 часа в малкият салон на Читалище „Просвещение 1870“ гр. Брезник. Писмени предложения за бюджет 2022 г., могат да се направят до 17 ч. на 27.03.2022 г. в деловодството на Община Брезник и на електронен адрес: obshtina_breznik@abv.bg
Проект на бюджета на Община Брезник е публикуван на сайта на общината – www.breznik.egov.bg на 18.03.2022 г.

https://www.livechatalternative.com/