Отчети за изпълнението на бюджета 2021

Дата на публикуване: 12.03.2021
Последна актуализация: 14.05.2021
Отчет за капиталовите разходи за 2021 г.
Дата на публикуване: 25.03.2022

Баланс за 2021 г.
Дата на публикуване: 25.03.2022