Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните  задължения на административните звена в общинската администрация на Община Брезник.