Комисия по здравна и социална политика

Дата на публикуване: 29.01.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Постоянна комисия по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорт

Председател: Лина Симеонова

Зам.председател: Катя Йорданова

 

Членове: 


Мариола Попова

Янка Хранова

Богиня Рабакова