Вътрешни правила

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

Секцията съдържа основните вътрешни правила, които използва в своята работа общинска администрация Брезник