Дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Структурните звена и общата  численост на общинската администрация са определени с решение на Общински съвет № 5 от 20.11.2019г

Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.