Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Община Брезник е Възложител по реда на Закона за обществените поръчки