Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C40
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO6

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2022

Център за административно обслужване /ЦАО/

Гр. Брезник, ул.„Елена Георгиева“ №16

email : obshtina_breznik@abv.bg, kmet@breznik.egov.bg

Работно време: от 8:00 до 17:00 ч.

Единен телефонен номер на ЦАО - 07751 8000

В ЦАО е предоставена е възможност:

- да заявявате и заплащате услуги, а при възникнали въпроси от служителите или проблеми при обработката да предоставяте допълнителна информация без необходимост от посещаване на място в общината;

- да преглеждате дължими суми за данък сгради и такса смет за текущата и минали година с възможност за заплащането им;

- да преглеждате дължими суми за данък МПС за текущата и минали години с възможност за заплащането им;

- да подавате запитвания, жалби, сигнали и други.

Уважаеми потребители, изискуемите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга.

Таксата можете за заплатите:

• в брой - на касите в ЦАО

• картово плащане чрез ПОС терминал в ЦАО

• по банков път

https://www.livechatalternative.com/