Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSB0ER3
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSB0E72
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2021

Общински съвет - гр. Брезник се състои от тринадесет общински съветника, разпределени по брой мандати

Българска социалдемократическа партия

ПП "ГЕРБ” 

Местна коалиция "БСП за България (АБВ)" 

Земеделски народен съюз 

https://www.livechatalternative.com/