Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2021

Дейността се осъществява от служители в Дирекция "АПНО, ФСД и ХД" в областта на образование, здравеопазване, социални дейности, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедание.