Протоколи от 2019г.

Дата на публикуване: 01.02.2021
Последна актуализация: 14.05.2021
Протокол №4 от 20.12.2019 г.
Дата на публикуване: 26.03.2021

Протокол №3 от 28.11.2019 г.
Дата на публикуване: 26.03.2021

Протокол №2 от 20.11.2019 г.
Дата на публикуване: 26.03.2021

Протокол №1 от 06.11.2019 г.
Дата на публикуване: 26.03.2021