Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.07.2021

Статутите на символите са приети с решение 305/26.06.2006 г. на ОбС Брезник

изображения символи