Z6_PPGAHG80015C50QT2H0LEOHG55
Z7_PPGAHG80015C50QT2H0LEOHGL6
Z7_PPGAHG80015C50QT2H0LEOHGL3

Комисия по противодействие на корупцията

Дата на публикуване: 29.01.2021
Последна актуализация: 16.11.2023

Постоянна комисия по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Председател: Катя Йорданова

Зам.председател: Венета Петрова

Членове: 

Веселин Крумов

Радостина Алексиева

Веска Алексиева

https://www.livechatalternative.com/