Z6_PPGAHG800HJ800QLJQ6E1S1Q65
Z7_PPGAHG800HJ800QLJQ6E1S1QH6

Планове

Дата на публикуване: 23.11.2020
Последна актуализация: 11.05.2021
Общ устройствен план на община Брезник
Дата на публикуване: 19.05.2022

Общински план за младежта за 2022 г.
Дата на публикуване: 01.04.2022

https://www.livechatalternative.com/