Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Кметът на Община Брезник организира среща за кандидатстване по „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд"

Дата на публикуване: 21.12.2022
Последна актуализация: 21.12.2022

Публикувани са утвърдените насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Целта на процедурата за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Общият бюджет на процедурата (за Етап 1) е близо 1,13 млрд. лв., минималният размер на проект е 50 хил. лв., а максималният 9,5 млн. лв. Финансирането на одобрените сгради е до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Предвижда се общините да кандидатстват в партньорство със Сдружения на собствениците на сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Допустими за финансиране за всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС, т.е. в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик и са проектирани преди 26 април 1999 г.

В тази връзка Кметът на Община Брезник г-н Васил Узунов организира информационна среща с Управителите на Сдружения на собствениците, както и с други заинтересовани, която ще се проведе на 23 декември 2022 г. (петък) от 17:30 часа в малкия салон на Читалище „Просвещение“.

Насоките и приложенията към тях може да откриете на следния линк  https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/.

https://www.livechatalternative.com/