Проект "Закриване и рекултивация на общинско депо в община Брезник"

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 22.03.2021
Проведена пресконференция - 14.01.2021 г.
Дата на публикуване: 18.02.2021

Покана "Първа копка" - 15.01.2021 г.
Дата на публикуване: 18.02.2021