Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект "Закриване и рекултивация на общинско депо в община Брезник"

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 03.05.2023
Проведена пресконференция - 14.01.2021 г.
Дата на публикуване: 18.02.2021

Покана "Първа копка" - 15.01.2021 г.
Дата на публикуване: 18.02.2021

https://www.livechatalternative.com/