Z6_PPGAHG80015C50QT2H0LEOHG55
Z7_PPGAHG80015C50QT2H0LEOHGL6
Z7_PPGAHG80015C50QT2H0LEOHGL3

Комисия по противодействие на корупцията

Дата на публикуване: 29.01.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Постоянна комисия по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Председател: Мариола Попова

Зам.председател: Борислав Стоянов

Членове: 

Венета Петрова

Веселин Крумов

Добринка Дойчева

 

https://www.livechatalternative.com/