Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSB0ER3
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSB0E72
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.11.2023

Общински съвет - гр. Брезник се състои от тринадесет общински съветника, разпределени по партии и коалиции

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

ПП ГЕРБ

 

https://www.livechatalternative.com/