Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Българска социалдемократическа партия

Росен Огнянов

Янка Хранова

Катя Йорданова

Добринка Дойчева

Борислав Стоянов

ПП "ГЕРБ”

Лина Симеонова

Богиня Рабакова

Веселин Крумов

Местна коалиция "БСП за България (АБВ)"

Венета Петрова

Иван Тинков

Ваньо Колев

Земеделски народен съюз

Веска Алексова

Мариола Попова

https://www.livechatalternative.com/