Z6_PPGAHG8009S4606IDCJ60NGAK2
Z7_PPGAHG8009S4606IDCJ60NGAI1

Обявления

Дата на публикуване: 08.08.2023
Последна актуализация: 23.10.2023

 

ГРАФИК за предаване на изборните книжа на СИК на 28.10.2023 г. (събота)

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

С Решение № 81-МИ / 12.10.2023 на ОИК-Брезник е определена СИК № 140800004, с административен адрес: гр. Брезник, сградата на Читалище „Просвещение 1870”  за секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заявки за помощ /превоз/ ще се приемат от Общинска администрация - Брезник на телефон 077 51 20 14, както следва:

- в работни дни - от 08:00 до 17:00 ч.;

- в изборния ден - от 07:00 до 18:00 ч. 

 

 

16.10.2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ОИК-Брезник ще проведе обучения на членовете на СИК, както следва:

- 21.10.2023 г. /събота/ от 11:00 ч.

- 23.10.2023 г. /понеделник/ от 17:00 ч.;

Място на обучение: гр. Брезник, читалище "Просвещение - 1870", голям салон.

 

Изтичащи срокове във връзка с произвеждане на Изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

14.10.2023 г. (събота)

•   последен срок за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

•   последен срок за подаване на заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, за вписване в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в Изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На посочената дата в общинска администрация - Брезник ще бъде осигурен дежурен служител на гише №2 от 08.00 ч. до 18.00 ч.
тел. за контакти: 07751 20-14;

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.

Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден - 28.04.2023 г.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

https://www.livechatalternative.com/