Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Заявления по образец - може да бъде подадено по всички възможни канали за достъп в т.ч и устно /за което се съставя протокол от приемащия служител/;

https://www.livechatalternative.com/