Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Как оценявате нивото на административно обслужване в община Брезник?
Тази анкета има за цел да разбере удовлетвореността на хората от административното обслужване в община Брезник.

Каква е удовлетвореността Ви от качеството на услугата?
Каква е удовлетвореността Ви от цената на услугата?
Каква е удовлетвореността Ви от срока за изпълнение на услугата?
Каква е удовлетвореността Ви от подадената информация за услугата?
Как определяте отношението на служителите?
Как оценявате подготвеността и професионализма на служителите?
Каква е удовлетвореността Ви от процедурата за осъществяване на комплексната услуга?
Каква е удовлетвореността Ви от начина на решаване на жалби, сигнали и предложения?
Каква е оценката на корупционния риск?
Каква е удовлетвореността Ви от каналите за връзка с администрацията?
Тук можете да оставите Вашите бележки и препоръки към предлаганите услуги.
Вие сте потребител на услугата, който е:
Друго: